Roslev Idræts Klub

Motion & Fitness i Roslev IK


Almene informationer

 • RIK Motion & Fitness er en afdeling under Roslev Idrætsklub

 • Centret ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse

 • Der tilknyttes et passende antal uddannede instruktører som på skift vejleder og udarbejder individuelle træningsprogrammer

 • Ved modtagelse af et medlem, udarbejdes et træningsprogram, som kan revideres med passende mellemrum (efter eget ønske)

 • Medlemmet har ansvar og pligt til at oplyse om alle forhold, der er relevant for udarbejdelse af et træningsprogram

 • Evt. skader, som medlemmet måtte pådrage sig ved brug af RIK Motion & Fitness center er medlemmets eget ansvar og er RIK Motion & Fitness uvedkommende

 • Kontingenter reguleres i takt med udviklingen, men er fast i den periode, man har indmeldt sig for

 • I tilfælde af bortkomst af nøglebrik skal dette omgående meddeles til RIK Motion & Fitness og ny nøglebrik etableres mod betaling af 200,-

 • I tilfælde af brudt medlemskab, behandles gentilmelding som nytilmelding

 • Det tilstræbes at holde motionscentret åben alle årets dage fra kl. 05.00 – 23.00

 • Det må accepteres, at der kan være lukket pga. vedligeholdelse eller særlige arrangementer

 • Der henstilles til at indgangen fra hal 2 benyttes i hallernes åbningstid, udenfor hallernes åbningstid, kan ståltrappen på nordgavlen benyttes

 • Centret er video overvåget, for at undgå hærværk og snyd i centret

 • Det er tilladt at benytte hallernes omklædningsfaciliteter i hallernes åbningstid

 • Ved udmelding skal nøglebrik afleveres i centret, i modsat fald opkræves 200,-

Hovedsponsorer


Tøjsponsor


Sponsorer


Besøg vores side
Roslev Idræts Klub | Viumvej 13, 7870 Roselv | Tlf. 2073 2711 | roslevik@hotmail.com | CVR-nr. 2707 2011