Roslev Idrætsklub

Holdningshæfte


Forord & Målsætning 

Roslev IK har udarbejdet en vejledning med de holdninger, som vi mener, skal danne grundlaget for børne og ungdomsfodbold i Roslev IKs fodboldafdeling og hvad de skal indeholde.

Vi håber at disse holdninger kan være med til at gøre arbejdet lettere for klubbens trænere, samt klubben som helhed, og samtidig få en ”rød tråd” i børne og ungdomsarbejdet, således vi alle arbejder hen mod det samme mål og ud fra den samme fodbold filosofi.
 
Holdningerne er udarbejdet dels på baggrund af et spørgeskema, som er uddelt til alle børne og ungdomsspillere, men også med deltagelse af fodboldudvalg, trænere, forældre og medlemmer af Roslev IKs bestyrelse.
 
De holdninger som er med i dette holdningshæfte kan løbende udvikles og ændre sig, derfor er vi i Roslev IK også interesseret i at få både positiv samt negativt kritik, således at børne og ungdomsfodbold i Roslev IK kan udvikle sig, og medvirke til at det bliver en bedre klub at spille i, men i lige så høj grad – at være en del af.
 
Det er Roslev IKs ungdomsafdelings mål at få så mange børne og ungdomsspillere som muligt til at spille fodbold, ud fra de evner og forudsætninger som den enkelte besidder, samt at alle får positive oplevelser ved at spille fodbold i Roslev IK.
 
At fremme klublivet for derved at skabe et socialt samvær på og uden for banen, til gavn for alle medlemmer.
 
For at sikre træningens kvalitet, må trænerstaben bestå dels af engagerede voksne og/eller unge assistenter trænere, der bl.a. dygtiggør sig ved løbende uddannelse og fastholder ”den røde tråd” som retningslinje i den daglige træning.
 

Trænerprofil & Træningsindhold

5-8 årige
 • En voksen person med pædagogiske evner og som er glad for at arbejde med børn
 • Skal have tålmodighed og være positiv
 • Omklædt til træning og i fodboldudstyr
 • Skal være opmærksom på at alle er med
9-11 årige
 • Må gerne leve op til profilen ved 5-8 årige
 • En voksen ansvarlig person med pædagogiske evner
 • Må gerne være villig til at uddanne sig
 • Gode samarbejdsevner og villig til at oplære unge assistenter
 • Forberedt til kamp og træning
 • Skabe og udvise respekt
12-16 årige
 • Skal gerne leve op til profilen ved overnævnte
 • En voksen ansvarlig person som gerne selv tidligere har spillet fodbold
 • Have tid til at træne op til 2 gange i ugen
 • Være forberedt til træning og kamp
 • Være parat til at deltage i diverse stævner
   

Træningsindhold

5-7 årige (U5, U6, U7)
 • Vægten lægges på leg med og uden bold
 • Meget social træning for at skabe tryghed
 • Vende sig til bold, bane, regler samt kendskab til, at fodbold er et holdspil
 • Lidt teknisk træning (Sparke, tæmning, drible teknik)
 • Skudformer (Vrist og inderside spark)
 • Undgå ”Køkultur” ved øvelserne
 • Plads og tolerance for ”mindre fodboldinteresserede spillere”
 • Træne max 1 gang om ugen
8-9 årige (U8, U9)
 • Se overnævnte
 • Flere tekniske færdigheder ; (Sparke, tæmning, drible, jonglere teknik)
 • Koordinationstræning med eller uden bold
 • Spilleforståelse (Organisation)
 • Træning mere målrettet mod kampsituationer
 • Træne 1 gang om ugen
9-10 årige (U9, U10)
 • Se overnævnte
 • Udbygning af sparke og tæmningsteknikker samt øvrig boldbehandling
 • Påbegynde indlæring af den taktiske forståelse i fodboldspillet
 • Angrebs- og forsvarsteknikker
 • Fair Play (generel adfærd)
 • Træne 1 til 2 gange om ugen
11-14 årige (U11, U12, U14)
 • Se overnævnte
 • Opvarmning
 • Udbygning af teknisk træning
 • Taktisk og teknisk træning gennem formel og funktionel træning
 • Lidt fysisk træning
 • Afslutningstræning
 • Koordinationstræning
 • Målmandstræning
 • Fair Play
 • Dødbold situationer
 • Udspænding
 • Træne 1-2 gange i ugen
15-16 årige (U16)
 • Se overnævnte
 • Opvarmning
 • Hovedspil/angrebs og forsvarsteknikker
 • Fysisk træning
 • Taktisk og teknisk træning
 • Målmandstræning
 • Angrebs og forsvars principper
 • Træne 1-2 gange om ugen
   

Træneruddannelse & Holdinddeling

Roslev IK stiller ingen krav om at trænerne skal uddanne sig, men forsøger altid at påvirke trænerne til at deltage på forskellige kurser, samt korte 3 timers inspirationskurser, som Roslev IK selvfølgelig betaler.
 
Roslev IKs fodboldudvalg har valgt at honorere de trænere, som uddanner sig med en lille ekstra betaling, for hvert kursus de deltager på, for også på denne måde at motivere til at lære mere og dygtiggøre sig på flere måder.
 
Roslev IK tilbyder blandt andet følgende kurser:
 • Ung og træner første gang (12 timer)
 • Træning af 5-8 årige (3 timer)
 • Børnefodbold som leg (6 timer)
 • Træning af piger
 • Fra leg til træning (6 timer)
 • Brug bolden træner (3 timer)
 • Teknik og koordination (3 timer)
 • Taktik og coaching (3 timer)
 • Målmandstræning (3 timer)
 • Fodbold og små fødder (3 timer)
 • Træner og Leder seminar i Vildbjerg (2 dage)
 • Diverse seminarer
 • Inspirationskuser samt alle DBU træner- og lederkurser
Kontakt fodboldudvalget for yderligere information.
 

Holdinddeling & Spillerudstyr

5-8 årige. (U5, U6, U7 og U8)
 • Spillerne inddeles på lige gode hold uafhængig af de enkelte spilleres evne og styrke.
 • I den interne holddeling undgås betegnelserne 1. og 2. hold.
 • Det bør tilstræbes, at samtlige spillere får lige lang spilletid.
 • Der skal være gode og mindre gode spillere på banen samtidig, derved undgås at gode spillere ”vinder” første halvleg mens de mindre gode ”taber” anden halvleg og står tilbage med en følelse af nederlag og tabt lysten til at spille fodbold.
 • Der er ingen spillere som må være udskiftere i mere end en halvleg, og det gælder både til stævner og enkeltstående kampe. Man skal bestræbe at ingen spillere har ”Faste pladser” under kampene, således man prøver flere pladser. Vi årgangsopdeler spillerne til træning/kamp.
9-11 årige. (U9, U10, U11)
 • Såfremt spillerantal gør det muligt at inddele i 1. og 2. hold skal dette gøres, og tilmeldes i de rækker hvor holdene styrkemæssigt hører hjemme.
 • Holddelingen bør ikke praktiseres i træningen.
 • Der er ingen spillere som må være udskiftere i mere end en halvleg, dette gælder uanset om man spiller stævner/enkeltstående kampe.
 • Er det den/eller de samme spillere som gang efter gang er udskiftere bør de have en hel kamp på 2. holdet.
 • Med spillere, som i kraft af bedre forståelse dominerer spillet, er det trænerens vurdering om spillerne evt. skal rykkes ned i forsvaret eller op i angrebet og derved give mulighed for at udvikle andre spillere på andre pladser.
 • Man skal træne for at komme på holdet, og i øvrigt leve op til reglerne i holdningshæftet.
 • Holdene skal prioriteres lige højt.
11-14 årige (U11, U12, U14)
 • Som ved 9-10 årige, dog bør man i mindre grad ”straffe” de spillere som dominerer spillet, men i stedet prøve at give dem udviklingsmuligheder.
 • Man skal træne for at komme på holdet.
 • Man skal i stor grad tage hensyn til at alle får succes oplevelser i disse årgange, derfor er det vigtig at der er plads og rådighed til alle, så de føler de er en del af holdet/holdene.
 • Roslev IK kan i nogle tilfælde ligge f.eks. U11 og U12 sammen, således det er muligt at lave et 11 mands hold i U12. (Fodboldudvalget tager denne beslutning)
14-16 årige. (U16)
 • Samme som ved 9-14 årige.
 • Benskinner skal anvendes i kamp såvel som træning.
 • Fodboldstøvler er en nødvendighed og skal passe i størrelse, dog kan de 5-8 årige starte op i kondisko, til de har anskaffet sig nogle.
 • Roslev IK stiller bolde og andre rekvisitter til rådighed til kampe og træning.
 • Passende påklædning i form af træningstøj eller joggingtøj påkrævet.
 • Påklædning skal afstemmes efter vejret og er forældrenes ansvar. Til kamp stiller klubben spillertøj til rådighed.
 • Roslev IK stiller et antal dRoslev IKkedunke til rådighed, men skal hver enkel spiller selv have sin egen flaske, medbringes denne selv.
 • Trænerne skal være omklædte og i fodboldudstyr til træning
   

Turnering, stævner og andre tilbud

5-8 årige

 • Som JBU udbyder for drenge og piger.
 • Deltagelse i McDonald Fodbold Stævne (U7 & U8)
 • Mulighed for deltagelse i JBU Sommer Cup.
 • Mulighed for deltagelse i private stævner.
8-10 årige
 • Som JBU udbyder både for drenge og piger
 • Deltagelse i McDonald Fodbold Cup (U9 & U10)
 • Mulighed for deltagelse i JBU Sommer Cup
 • Mulighed for deltagelse i private stævner.
10-14 årige
 • Som JBU udbyder for drenge og piger
 • Mulighed for deltagelse i Private stævner
14-16 årige
 • Som JBU udbyder for drenge og piger
 • Mulighed for deltagelse i private stævner
 • JBU Sommer Cup
 • JBU Sommer cup tilbydes som regel nogle steder i Jylland, hvor træneren så frit kan vælge, hvilken cup man evt. vil deltage på. Nogle af stederne kan nævnes bla. Jesperhus Blomsterpark på Mors, Jyllands Park Zoo i Haunstrup, Givskud Løvepark i Givskud og Djurs Sommerland på Mols.
Stævnerne afvikles således, at de tilmeldte hold spiller fodboldkampe om formiddagen, hvorefter holdene med søskende, forældre og andre interesserede drager til den valgte sommerattraktion, for der at hygge sig resten af dagen.
Disse stævner henvender sig som regel til børnene i alderen 5 – 12 år.
McDonald Fodbold Festival 
Det er gratis at deltage i denne Festival.
Festivalen spilles som et 5:5 stævne over ca. 3 timer, og der er gaver til alle spillere.
Dette stævne henvender sig til børnene som spiller U7, U8, U9 & U10
 

Stævner og andre tilbud

C-Stævner
C-Stævner afholdes som regel en gang i efteråret, hvor alle C-hold kan deltage.
Man spiller omkring 3 kampe om formiddagen, og om eftermiddagen går turen til en superliga kamp, som spillere og trænere har mulighed for at overvære.
Dette stævne er for børn i alderen 8 – 14 år.
 
Danske Bank Cup:
Dette stævne foregår i Skive midt i Juni, og er en turnering hvor man spiller om Vandrepokaler.
Dette stævne er for børn i alderen 6 – 10 år.
 
Vildbjerg Cup:
Roslev IK har de senere år deltaget med mange hold i dette stævne, som foregår fra torsdag til søndag i uge 31 hvert år i Vildbjerg.
Man spiller mange kampe bla. mod udenlandske hold og det er en stor oplevelse både social og sportslig.
Trænere, spillere og ledere overnatter på skoler i Vildbjerg og omegn, eller ved forældrene på campingpladsen.
Der er et stort udbud af fritidsaktiviteter, som børnene gratis kan benytte når de deltager i Vildbjerg Cup.
Stævnet er for børn og unge i alderen 6 – 16 år.
 
Fodboldskole & Mikro Fodboldskole:
DBU Fodboldskolerne afvikles over en uge for Fodboldskolens vedkommende, og der er mulighed for at deltage i ugerne 25 til og med 31.
Prisen for en uges ophold er ca. 517,- kr. men udover en spændende og lærerig uge får du bla. En læderbold, billede, T-shirt og nogle andre overraskelser.
Mikroskolen er for børn i alderen 7 – 8 år og den afvikles over en weekend i april, her er prisen ca. 350 kr. og gaverne er stort set det samme som på Fodboldskolen.
 

Afvikling af kampe & Transport til udekampe

Det er klubbens ansvar, at baner og mål er af en sådan beskaffenhed, at der kan spilles fodbold på dem. Endvidere skal bolde og mål være af sådan en størrelse, at de passer til spillernes alder.

Hjemmeholdet stiller dommere til rådighed i 5 og 7 mands kampe, mens Skive Dommerklub stiller med dommere i 11 mands fodbold.
Træneren sørger for, at samtlige spillere er klar til kamp, herunder opvarmning.

Hjemmeholdets træner sørger for udfyldelse af holdkort og resultater som afleveres i kassen i klubhuset, samt ringer kampens resultat ind til JBU.
Udeholdet sørger for overtrækstrøjer, hvis de som Roslev IK spiller i grønne trøjer.

Roslev IK sørger for at spillertøjet forefindes.
Forældrene kører til udekampe.

Ansvarlig for udarbejdelse af kørselplan er træneren. Kørselsplanen skal indeholde: navn på de forældre som skal køre, dato for kørsel, kampens spillested, mødetidspunkt, forventet hjemkomst, modstandernes navn samt telefonliste, således man har mulighed for at bytte.
Det henstilles at ALLE forældre indgår i turnusordningen, dermed ingen betaling for kørsel af spillerne.
 
Følgende regler skal overholdes
 • Ikke flere passagerer i bilen end der er seler til.
 • Chaufføren må selvfølgelig ikke være påvirket under kørselen.
 • Der skal køres efter forholdene og efter færdselsloven.
 • Af hensyn til alle SKAL spillere, trænere og forældre møde til aftalte kørselstidspunkt.
   

Sociale arrangementer & Velkommen i klubben 

 • Velkommen i klubben arrangement
 • Sommerfest/afslutning ultimo juni.
 • Vildbjerg Cup og andre Sommer Cups.
 • Superliga fodbold i Viborg FF og andre VFF arrangementer.
 • Afslutningsfest for alle når sæsonen er forbi.
 • Opstart annonceres i Annonce-Bladet, samt ved opslag i Roslev Skole og Hjerk Harre Skole.
 • Ved træningsopstart vil der være repræsentanter fra fodboldudvalget til stede.
 • Ved første forældremøde informeres om stævner, kørsel, arrangementer og andre generelle oplysninger.

Fair Play 

 • Kampråb er tilladt, men hoveren er forbudt.
 • Man taler til modstandere, dommere og andre, som man gerne selv vil tiltales. Verbale udbrud mod dommeren, modstandere og andre toleres ikke.
 • Alle spillere og trænere siger tak for kampen uanset kampens resultat.
 • Forældre må gerne heppe. Derimod er det ikke Fair Play at dirigere spillet og spillerne fra sidelinjen.
 • Alle spillere udgør samme værdi for holdet. Mobning/drillerier af gode og mindre gode spillere er ikke tilladt.
 • Træneren skal være forbillede for børnene og de unge mennesker, derfor skal trænerne naturligvis være forgangsbillede mht. Fair Play.
 • Man spiller efter fodboldreglerne, og Roslev IK tolererer ikke ”svinsk” spil
   

Forventninger til forældre

 • Mød op til kampe så tit som muligt – barnet ønsker det.
 • Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen og ikke bare til dit eget barn.
 • Respekter trænerens brug af spillere, og forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
 • Har du øvrige ris eller ros, så gå direkte til træneren eller fodboldudvalget.
 • Se på dommeren som vejleder. Kritiser ikke afgørelserne – overhoved.
 • Opfordre dit barn til at deltage – pres ikke.
 • Respekter de regler og holdninger som Roslev IK har givet udtryk for i dette holdningshæfte.
 • Opfordre dit barn til at gå i bad efter træning/kamp.
 • Tænk på, at det er dit barn, som spiller fodbold – og ikke dig selv !!
 

Hovedsponsor


Tøjsponsor


Sponsorer


Besøg vores side
Roslev Idrætsklub | Viumvej 13, 7870 Roslev | roslevik@hotmail.com | CVR-nr. 2707 2011