Roslev Idrætsklub

Handelsbetingelser og blandede oplysninger


Generelle oplysninger

 
 • RIK Motion & Fitness er en afdeling i Roslev Idrætsklub
 • Klubben ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse
 • Der tilknyttes et passende antal uddannede instruktører
 • Personer under 15 år og personer uden medlemskab i centeret har ikke adgang til centeret.
 • Der kan købes dags-adgang til centeret, for ikke medlemmer. Betaling med MobilPay 50kr på telefonnr. 46636
 • Ved modtagelse af et medlem, laves en gennemgang af centret og maskinerne, med medlemmet af en instruktør, hvis det ønskes.
 • Eventuelle skader, som medlemmet måtte pådrage sig ved brug af RIK Motion & Fitness center er medlemmets eget ansvar og er RIK Motion & Fitness uvedkommende
 • Kontingenter reguleres i takt med udviklingen, men er fast i den periode, man har indmeldt sig for
 • I tilfælde af bortkomst af nøglebrik skal dette omgående meddeles til RIK Motion & Fitness og ny nøglebrik etableres mod betaling af 65 Kr
 • I tilfælde af misligholdt medlemskab, behandles gentilmelding som ny-tilmelding
 • Det tilstræbes at holde motionscentret åben alle årets dage fra kl. 05.00 – 23.00
 • Centeret kan være lukket pga vedligeholdelse eller særlige arrangementer
 • Centret er video overvåget, for at undgå hærværk og snyd i centret
 • Det er tilladt at benytte hallernes omklædningsfaciliteter i hallernes åbningstid
 • Ved udmelding skal nøglebrik afleveres i Postkassen i mellemgangen

 

Etik og kutyme

 • Respekter og tal pænt til andre medlemmer i centret
 • Ryd op og gør rent efter dig selv, efterlad centret, som du selv ønsker at overtage det.
 • Udstyret skal behandles med respekt – selvom det er solidt bygget, kan det stadig gå i stykker
 • Undgå at råbe op, og smide med vægtene.
 • Tag ikke monopol på maskinerne, hvis der er andre, der ønsker at benytte dem i de pauser, du har mellem dine sets
 • Bland dig ikke i andres træning, medmindre der bliver spurgt om din hjælp, eller at du føler dig 100% sikker i din sag om, at en forkert udført øvelse kan medføre en skade

 

Reglement for medlemsskab

 1. Børn og unge under 15 år må ikke være i motionscentret.
 2. Adgangsnøglen er personlig og skal benyttes hver gang du går ind i motionscentret, også i tilfælde af at døre står åben, af hensyn til kontrollen.
 3. Adgangsnøgle må ikke overdrages til andre, uden at du har sikret dig at der er betalt for adgang til centeret i forbindelse med en enkelt træning. ( Mobilpay)
 4. Det er ikke tilladt at lukke andre med ind i motionscentret, uden at du har sikret dig at der er betalt for adgang til centeret i forbindelse med en enkelt træning.
 5. Der skal skiftes til trænings-/indendørs fodtøj inden man benytter motionscentret.
 6. Omklædning skal foregå i omklædningsrummene. Der må ikke opbevares nogen form for skiftetøj eller tasker i motionscentret. Dog er en lille pose/taske godkendt, hvis den kan hænge på de ophængte knager i centret.
 7. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop.
 8. Anvisninger fra instruktørerne skal altid følges.
 9. Ryd op efter dig selv. Sæt redskaber, håndvægte m.m. på plads efter brug.
 10. Maskinerne skal rengøres/aftørres efter brug. Smid brugt papir m.v. i skraldespanden.
 11. Rygning og indtagelse af alkohol (øl, spiritus m.v.) er ikke tilladt i centeret.
 12. Enhver form for doping og præstationsfremmende midler er ikke tilladt.
 13. Brug af mobiltelefoner og lignende er ikke tilladt i motionscentret, medmindre disse bruges til at høre musik i egne høretelefoner eller lignende.
 14. Maskinerne skal behandles som anvisninger i centret foreskriver.

Brud på ovenstående regler, vil medføre øjeblikkelig bortvisning, karantæne eller udmeldelse. 
Indbetalt kontingent vil ved misligholdelse af medlemskab ikke blive refunderet.
 


Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Roslev IK er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
 
Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Roslev IK må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (12 måneder), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder.
Roslev IK er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.
 
Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
 
Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Roslev IK eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.
 
Den årlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Roslev IK ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
 
Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.
 
Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.
 
Behandling af personoplysninger
Roslev IK har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Roslev IK indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
 
De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.Ved handel gennem webshoppen på www.roslev-ik.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Roslev IK, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.
 
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
 
I overensstemmelse med Persondataloven, vil Roslev IK som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.
 
En registreret kan til enhver tid over for Roslev IK gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.
 
Kontakt og virksomhedsoplysninger
Roslev IK fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:
 
Roslev Idrætsklub
Viumvej 13
7870 Roslev
CVR-nr: 27072011
E-mail: roslevik@hotmail.com


 
 

Hovedsponsor


Tøjsponsor


Sponsorer


Besøg vores side
Roslev Idrætsklub | Viumvej 13, 7870 Roslev | roslevik@hotmail.com | CVR-nr. 2707 2011