Roslev Idræts Klub

Reglement for medlemsskab


 1. Børn og unge under 15 år må ikke være i motionscentret.

 2. Adgangsnøgle er personlig og skal benyttes hver gang du går ind i motionscentret, også i tilfælde af at døre står åben, af hensyn til kontrollen.

 3. Adgangsnøgle må ikke overdrages til andre.

 4. Det er ikke tilladt at lukke andre med ind i motionscentret.

 5. Der skal skiftes til trænings/indendørs fodtøj inden man benytter motionscentret.

 6. Omklædning skal foregå i omklædningsrummene. Der må ikke opbevares nogen form for skiftetøj eller tasker i motionscentret.

 7. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop.

 8. Anvisninger fra instruktørerne skal altid følges.

 9. Ryd op efter dig selv. Sæt håndvægte mm. på plads efter brug.

 10. Maskinerne skal rengøres/aftørres efter brug. Smid brugt papir m.v. i skraldespanden.

 11. Rygning og indtagelse af alkohol (øl, spiritus m.v.) er ikke tilladt.

 12. Enhver form for doping og præstationsfremmende midler er ikke tilladt.

 13. Brug af mobiltelefoner og lignende er ikke tilladt i motionscentret.

 14. Maskinerne skal behandles som anvisninger i centret foreskriver.
   

Brud på ovenstående regler, vil medføre øjeblikkelig bortvisning, karantæne eller udmeldelse. 
Indbetalt kontingent vil ikke blive refunderet.

Hovedsponsorer


Tøjsponsor


Sponsorer


Besøg vores side
Roslev Idræts Klub | Viumvej 13, 7870 Roselv | Tlf. 2073 2711 | roslevik@hotmail.com | CVR-nr. 2707 2011