Informationer

RIK Motion & Fitness

 • RIK Motion & Fitness er en afdeling under Roslev Idrætsklub.
 • Centret ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse.
 • Der tilknyttes et passende antal uddannede instruktører som på skift vejleder og udarbejder individuelle træningsprogrammer.
 • Ved modtagelse af et medlem, udarbejdes et træningsprogram, som kan revideres med passende mellemrum (efter eget ønske).
 • Medlemmet har ansvar og pligt til at oplyse om alle forhold, der er relevant for udarbejdelse af et træningsprogram.
 • Evt. skader, som medlemmet måtte pådrage sig ved brug af RIK Motion & Fitness center er medlemmets eget ansvar og er RIK Motion & Fitness uvedkommende.
 • Kontingenter reguleres i takt med udviklingen, men er fast i den periode, man har indmeldt sig for.
 • I tilfælde af bortkomst af nøglebrik skal dette omgående meddeles til RIK Motion & Fitness og ny nøglebrik etableres mod betaling af 200,-
 • I tilfælde af brudt medlemskab, behandles gentilmelding som nytilmelding.
 • Det tilstræbes at holde motionscentret åben alle årets dage fra kl. 05.00 – 23.00.
 • Det må accepteres, at der kan være lukket pga. vedligeholdelse eller særlige arrangementer.
 • Der henstilles til at indgangen fra hal 2 benyttes i hallernes åbningstid, udenfor hallernes åbningstid, kan ståltrappen på nordgavlen benyttes.
 • Centret er video overvåget, for at undgå hærværk og snyd i centret.
 • Det er tilladt at benytte hallernes omklædningsfaciliteter i hallernes åbningstid.
 • Ved udmelding skal nøglebrik afleveres i centret, i modsat fald opkræves 200,-
Roslev Idrætsklub | Viumvej 13 | 7870 Roslev | CVR-nr. 27 07 20 11